สปริงแผ่น ตัดเลเซอร์ ดัดโค้ง

งานตัด พับ ดัด เชื่อม

ทางเราสามารถทำได้ทุกงาน

งานตัด เรามีหลายแบบ

  1. ตัดแก๊ส
  2. ตัดเลเซอร์
  3. ไวครัท

งานเชื่อม

  1. เชื่อมไฟฟ้า
  2. เชื่อมCO2
  3. เชื่อมอาร์กอน ( tig )

งานดัด พับ

จะใช้ทั้งเครื่องพับและจิ๊กดัด