สปริงตลับเมตร

สปริงตลับเมตร สปริงลานสแตนเลส SUS301H (450-480Hv) หนา0.15มิล