สปริงดึงหูหักฉาก

สปริงดึงหูหักฉาก มีลักษณะ ตรงหูจะดัดเป็นฉาก