สปริงดึงหูกลมบิดเข้ากลาง

สปริงดึงหูกลมบิดเข้ากลาง มีลักษณะ หูกลมทั่วไป แต่จะมีขดสปริงบิดเข้าไปตรงกลาง