งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

Wave Spring เวฟสปริง

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

Wave Spring แหวนคลื่น

สปริงอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

สปริงวางพัฟแต่งหน้า ที่วางพัฟ

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

แหวนล็อค2ชั้น แหวนสปริงแบน