งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

Wave Spring เวฟสปริง

แหวนสปริง

แหวนสปริง

สปริงแผ่น

แหวนสปริง

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

แหวนสปริงทองแดง