งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

คันโยกดั๊ม

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ค้ำโช็คหลัง BMW

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ตระกร้อตกปลา

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ที่วางรองเท้า

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

บานพับ

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

บูชฉาก

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

พวงกุญแจสแตนเลส

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ล็อคกระบะดั๊ม

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ล็อคบน

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ล็อคล่างปากนกแก้ว

สปริงดึง

สปริง 1 ตอน