ลวดแบน ลวดเหลี่ยม

สปริงแม่พิมพ์

สปริงกด สปริงดัน

สปริงแม่พิมพ์