งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

C5191H

เวฟสปริง

Wave Spring

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

Wave Spring เวฟสปริง

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

กิ๊บล็อคท่อสายไฟรางรถไฟฟ้า

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

กิ๊ปล็อคสายไฟ