งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

Wave Spring เวฟสปริง

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ปลอกสปริง

แหวนสปริง

แหวนสปริง

สปริงแผ่น

แหวนสปริง

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

แหวนสปริงทองแดง

ลวดแบน ลวดเหลี่ยม

แหวนสปริงแบน