งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

Wave Spring เวฟสปริง

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

Wave Spring แหวนคลื่น

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

ปลอกสปริง

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

แหวนล็อค2ชั้น แหวนสปริงแบน

แหวนสปริง

แหวนสปริง

สปริงแผ่น

แหวนสปริง

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

แหวนสปริงทองแดง

ลวดแบน ลวดเหลี่ยม

แหวนสปริงแบน