งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

Wave Spring เวฟสปริง

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

ปลอกสปริง

แหวนสปริง

แหวนสปริง

สปริงแผ่น

แหวนสปริง

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

แหวนสปริงทองแดง

ลวดแบน ลวดเหลี่ยม

แหวนสปริงแบน