งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

Wave Spring เวฟสปริง

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

Wave Spring แหวนคลื่น

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

แหวนล็อค2ชั้น แหวนสปริงแบน