งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

กิ๊ปล็อคสายไฟ

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

คันโยกดั๊ม

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

บานพับ

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

บูชฉาก

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ล็อคกระบะดั๊ม

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ล็อคบน

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ล็อคล่างปากนกแก้ว

สปริงดึง

สปริง1ตอน

สปริงดึง

สปริง2ตอน

สปริงดึง

สปริงดึง