งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

กิ๊ปล็อคสายไฟ

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

คันโยกดั๊ม

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

บานพับ

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

บูชฉาก

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

ล็อคกระบะดั๊ม

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

ล็อคบน

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

ล็อคล่างปากนกแก้ว

สปริงดึง

สปริง 1 ตอน

สปริงดึง

สปริง 2 ตอน

สปริงดึง

สปริงดึง