งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

C5191H

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

Wave Spring เวฟสปริง

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

กิ๊บล็อคท่อสายไฟรางรถไฟฟ้า

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

กิ๊ปล็อคสายไฟ

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ชั้นวางนาฬิกา G-Shock

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ทองแดงสปริงปั๊มตัวW

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

ปลอกสปริง

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

สปริงดามหลัง

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

สปริงทองแดงแผ่น หนา2มิล