สปริงกด สปริงดัน

สปริงกดลวดแบน

ลวดแบน ลวดเหลี่ยม

สปริงกดลวดแบน 2

สปริงกด สปริงดัน

สปริงกดลวดแบนสแตนเลส

ลวดแบน ลวดเหลี่ยม

สปริงแม่พิมพ์

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

เกลียวสกรูเจาะดิน

งามเชื่อม งานตัด งานพับ งามปั๊ม

เกลียวสกรูเจาะดิน สแตนเลส