งานดัด ตัด พับ ม้วน ดัดได้ทั้งแป๊ปเพลา ตัดเรเซอร์ ตัดไวร์ครัท งานปั๊ม งานเชื่อม

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

Wave Spring เวฟสปริง

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

Wave Spring แหวนคลื่น

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

กิ๊บล็อคท่อสายไฟรางรถไฟฟ้า

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

กิ๊ปล็อคสปริง

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

กิ๊ปล็อคสายไฟ

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

ขาตั้งข้างฮอนด้า

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

คลิปหนีบกระดาษ รูปสายฟ้า

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

คันโยกดั๊ม

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

ค้ำโช็คหลัง BMW

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

ชั้นวางนาฬิกา G-Shock

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

ชุดเจาะมดลูก เครื่องมือหมอ

งานดัด ตัด พับ ม้วน เชื่อม

ชุดเปิดฝาไวน์